Otoczaki

otoczak biały grecki thassos

frakcja: 10-20, 20-40, 40-80 ,80-130, 130-250 mm
cena: 1150zł/t
worek: 25kg – 33zł

otoczak kwarcowy szary

frakcja: 16-32
cena: 280zł/t
worek: 25kg – 9zł

otoczak rzeczny

frakcja: 16-32
cena: 140zł/t
worek: 25kg – 5zł